Xe tải Teraco 2T3 thùng kín – TERA 230 phong cách châu Âu

Xe tải Teraco 2T3 thùng kín - TERA 230 phong cách châu Âu

Xe tải Teraco 2T3 thùng kín – TERA 230 phong cách châu Âu